សមត្ថភាពរបស់អកកអ

អកកអបានកំណត់ថាខ្លួនត្រូវការពង្រឹងបន្ថែមនូវសមត្ថភាពស្វែងរកថវិកានិងធនធាន ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់សហគមន៍ដែលខ្លួនកំពុងបម្រើ។
អកកអបានប្តេជ្ញាពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មរបស់ខ្លួនតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សានិងអភិវឌ្ឍន៍សំរាប់បុគ្គលិកក៏ដូចជាការពង្រឹងប្រព័ន្ធតាមដាននិងវាយតំលៃ ដើម្បីស្វែងយល់អោយច្បាស់ពីផលជះ ដែលអកកអកំពុងមាននៅក្នុងសហគមន៍។
ខាងក្រោមនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីកសាងនិរន្តរភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ COCD ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការប្រឈមនានា៖

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *