រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គការ

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់អកកអរួមមាន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ បុគ្គលិក និងដៃគូគម្រោង។គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់រួមមានអ្នកគ្រប់គ្រងតាមផ្នែកនីមួយៗនិងនាយកប្រតិបត្តិ។ ប្រឹក្សាភិបាលគឺជាស្ថាប័នដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងអកកអ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ប្រជុំគ្នាយ៉ាងហោចណាស់បីដងក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីអនុម័តលើគោលនយោបាយ គោលដៅ ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ និងច្បាប់នានារបស់អកកអ ។ បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានដឹកនាំដោយគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង៖

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *