យើងខ្ញុំជានរណា

តារាងមាតិការ

ប្រវត្តិ

លោក អ៊ឹង ប៉ូឡា

ស្ថាបនិករបស់ស៊ីអូស៊ីឌី

ឆ្នាំ ២០០៧

អកកអ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ២០០៧ ដោយក្រុមអ្នកជំនាញខ្មែរមួយក្រុម ។​ពួកគេមានខាង​ការ អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារដែល​មាន​បទសោធន៍ធ្វើការជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។

ឆ្នាំ ២០០៨

COCD ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជា ដោយមានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសពី terre des hommes ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ COCD បាន​ដំណើរការ​កម្មវិធី​សាកល្បង​ជោគជ័យ​លើក​ដំបូង​របស់​ពួកគេ​នៅ​ស្រុក​វាលវែង ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​របស់​កម្ពុជា។

ឆ្នាំ ២០០៩

ប្រតិបត្តិការបានពង្រីកដល់ស្រុកភ្នំក្រវាញ ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់។ ការិយាល័យនេះត្រូវបានបិទតាំងពីពេលនោះមក ទោះបីជាកម្មវិធីនៅតែបន្តនៅក្នុងស្រុកនេះក៏ដោយ។ COCD បន្ត​សកម្ម​ខ្លាំង​ក្នុង​ខេត្ត​កំពត។ COCD មានកម្មវិធីនៅក្នុងខេត្តកណ្តាល ដោយផ្តោតលើកម្មវិធីទឹក អនាម័យ និងអនាម័យ (WASH)។

ឆ្នាំ ២០១២

ដោយសារគោលនយោបាយការពារកុមារខ្លាំង និងចំណេះដឹងទូលំទូលាយអំពីសិទ្ធិកុមារ COCD ត្រូវបានទទួលស្គាល់ និងបញ្ជាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាអង្គការសុវត្ថិភាពកុមារ (CSO)។

ចក្ខុវិស័យ

គ្រប់កុមារទំាងអស់ត្រូវទទួលបានសុខុមាលភាពសង្គម​ប្រកបដោយគុណភាព និង​ចៀស​ផុត​ពីការ​រំលោភបំពានគ្រប់ទម្រង់។

បេសកកម្ម

អកកអ មានគោលដៅកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់កុមារងាយរងគ្រោះ និងកុមារដែល​ត្រូវបាន​គេ​រំលោភ​បំពាននៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការដោះស្រាយមូលហេតុនៃភាពក្រីក្រ វិសមភាព ការរើសអើងសង្គម និងការរំលោភបំពានលើកុមារ។

គុណតម្លៃ

គណនេយ្យភាព៖ យើងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងចំពោះ អកកអ អ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ ក្រុមគោលដៅ ដៃគូ និងសប្បុរសជន ដើម្បីប្រើប្រាស់ធនធានឱ្យបានសមស្រប និងធានាថា កម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍។

តម្លាភាព៖យើងធ្វើឱ្យព័ត៌មានមានយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងអង្គការ និងជាមួយអ្នកទទួលផលពីអកកអ ក្រុមគោលដៅ ដៃគូ និងម្ចាស់ជំនួយ។

ការចែករំលែក៖ យើងរួមគ្នាប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន ធនធាន និងការអនុវត្តន៍ល្អៗ។

សាមគ្គីភាព៖ យើងធ្វើការពួតដៃគ្នាចាប់ពីថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល បុគ្គលិក អ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ ក្រុមគោលដៅ ដៃគូ និងសប្បុរសជនដោយមានគោលដៅរួម។

កិច្ចសហការ៖ យើងធ្វើការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល បុគ្គលិក អ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ ក្រុមគោលដៅ ដៃគូ និងសប្បុរសជន និងចែករំលែកគំនិត ចំណេះដឹង ជំនាញ និងធនធាននានា។

សុចរិតភាព៖ យើងបំពេញការងារដោយផ្អែកលើគុណតម្លៃ ជំនឿ និងគោលការណ៍ដែលយើងមាន។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

COCD មានក្រុមប្រឹក្សាប្រឹក្សាភិបាល ដែលជាស្ថាប័នធ្វើការសម្រេចចិត្តខ្ពស់បំផុត និងដឹកនាំទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានអ្នកជំនាញចំនួនប្រាំរូប ដែលជាប្រធានមួយរូប អនុប្រធានមួយរូប ហេរញ្ញិកមួយរូប និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចំនួនពីររូប

អ្នកស្រី កុយ ផល្លានី

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ចុចដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល

អ្នកស្រី ថាក់ សុជាតិ

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ចុចដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល

លោក ភី សាខឿន

ហេរញ្ញិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ចុចដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល

អ្នកស្រី ហ៊ុន ផាន់ណា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ចុចដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល

លោក សួន ប៊ុនធឿន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ចុចដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិ

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ និងមានចំនួនបីរូប៖ នាយកប្រតិបត្តិ អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល។

បញ្ជីនៃគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិបច្ចុប្បន្ន

លោក ប៊ិន បូរ៉ា

នាយកប្រតិបត្តិ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ចុចដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល

លោក តិល សុផាត

ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធី

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ចុចដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល

កញ្ញា ចាន់ ស៊ីថា

ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ចុចដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែល
ផ្ញើអ៊ីមែល

វិធីសាស្រ្តរបស់ ស៊ីអូស៊ីឌី

អភិក្រម(វិធីសាស្រ្ត) របស់ អកកអ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្នែកលើការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចម្រុះ និងសិទ្ធជាមូលដ្ឋានរបស់កុមារ នៅពេលរៀបចំអភិឌ្ឍកម្មវិធី។

អភិក្រមការអភិវឌ្ឍជនបទចម្រុះ

ការអភិវឌ្ឍជនបទចម្រុះគឺជាវិធីសាស្ត្ររួមមួយក្នុងការធ្វើការជាមួយសហគមន៍។​វាគឺជាកម្មវិធីមួយដែលធ្វើ​ការ​ផ្តោតលើ​ការធ្វើ​ការបញ្ចូលគ្នារវាង​ ដែលរួមមានសុខភាព ការអប់រំ និងកសិកម្ម។ អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងកម្មវិធីនេះ​រួម​មានកុមារងាយរងគ្រោះ គ្រួសារ វិស័យឯកជន សមាជិកសហគមន៍ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពនិងអប់រំ។ វិធីសាស្រ្តនេះ​មានការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការបង្ការ​និងផ្តោតសំខាន់លើការដោះស្រាយបុព្វហេតុរចនាសម្ព័ន្ធនៃភាពក្រីក្រនិងបញ្ហាសង្គមដទៃទៀត។

 

អភិក្រមតាមសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់កុមារ(CRBA)

វិធីសាស្រ្តផ្អែកលើសិទ្ធិកុមារ (CRBA) ជា វិធីសាស្រ្តផ្អែកលើសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាន​ដែលវាទាក់​ទង​ជា​​​ពិសេសទៅនឹងកុមារ។​វិធីសាស្រ្តនេះប្រើប្រាស់អនុសញ្ញារបស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ស្តីពី​សិទ្ធិ​កុមារ ​(UNCRC) ជាគោលការណ៍ណែនាំ។ សិទ្ធិបួនប្រភេទដូចដែលបានចែងដោយយូនី​សេហ្វ​ដែល​​កុមារគ្រប់រូបមានសិទ្ធិគឺ៖

  1. សិទ្ធិទទួលបានជីវិតនិងសុខភាព
  2. សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ
  3. សិទ្ធិទទួលបានការការពារនិងថែទាំ
  4. សិទ្ធិក្នុងការចូលរួម

តាមវិធីសាស្រ្តផ្អែកលើសិទ្ធជាមូលដ្ឋានរបស់កុមារ មើលឃើញ​ថាកុមារ​ជាក្រុមងាយរងគ្រោះបំផុត​ដែលប្រឈមនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស។ អន្តរាគមន៍នានាគឺត្រូវ​ផ្តោតលើ​បុព្វហេតុ​ភាពក្រីក្រ​ គុណ​វិបត្តិ និងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស។

ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

អកកអ មានទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងបួនគឺ៖

  • ការការពារនិងការអភិវឌ្ឍកុមារ
  • ការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច
  • ការពង្រឹងអំណាចសង្គម
  • សមត្ថភាព អកកអ និងនិរន្តរភាព

សូមមើលពិស្តារក្នុងតំណភ្ជាប់ៈ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ២០១៩-២០២៣ ឬ ផែនទីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ [add link].

ម្ចាស់ជំនួយ / ដៃគូសហការ