ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

អកកអ ដោះស្រាយបុព្វហេតុរចនាសម្ព័ន្ធនៃភាពក្រីក្រ វិសមភាព និងការដកចេញពីសង្គមតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរសង្គម។ ការងាររបស់អកកអនាំបុគ្គលិកចូលទៅក្នុងបេះដូងនៃសហគមន៍ដែលពួកគេជួយកុមារនិងគ្រួសារ និងជួយខ្លួនឯងផ្ទាល់។
ពហុទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្ត និងកម្រិតអន្តរាគមន៍ របស់អកកអ គឺត្រូវគ្នាទៅនឹងវិធីសាស្ត្រ(អភិក្រម)អភិវឌ្ឍន៍ជនបទចម្រុះ។ ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំខាងមុខអង្គការអកកអនឹងបន្តធ្វើការជាមួយកុមារ គ្រួសារ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ដើម្បីអនុវត្តកញ្ចប់យុទ្ធសាស្រ្តដែលមានគោលបំណងបន្តដោះស្រាយភាពងាយរងគ្រោះរបស់កុមារ។ អកកអ ដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននឹងធ្វើការលើកិច្ចការពារកុមារការ អប់រំសុខភាព កសិកម្ម និងធ្វើការជាមួយទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជន។
អកកអ មានទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងបួនគឺ៖
– ការការពារនិងការអភិវឌ្ឍកុមារ
– ការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច
– ការពង្រឹងអំណាចសង្គម
– សមត្ថភាព អកកអ និងនិរន្តរភាព
ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *