កិច្ចការដែលយើងខ្ញុំធ្វើ

កិច្ចការដែលយើងធ្វើ

COCD ធ្វើការជាមួយកុមារងាយរងគ្រោះ និងគ្រួសារពួកគេនៅជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រ និង/ឬប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការជួបប្រទះការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ច។

COCD មានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវិតកុមារដែលងាយរងគ្រោះដោយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនរួមមានៈ កង្វះខាតការអប់រំ ប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ ការធ្វើចំណាកស្រុក និងការជួញដូរមនុស្ស ការទទួលបានទឹកស្អាត និងអនាម័យ និងការចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងគ្រួសារ សាលារៀន និងសហគមន៍។

COCD ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយការធ្វើផែនការ និងការអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអ្នកភូមិ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងផ្នែករដ្ឋាភិបាល។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី COCD សូមមើល

តំបន់កម្មវិធីស្នូល

ការការពារ និងការអភិវឌ្ឍន៍កុមារ

ធានាថាកុមារទទួលបានការអប់រំ ការពារ និងការថែទាំ។

កុមារមួយភាគធំកំពុងបន្តជួបប្រទះអំពើហិង្សា ការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ច ដោយសារភាពក្រីក្រ និង/ឬសិទ្ធិរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានធានា។

គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីធានាថាកុមារទទួលបានការអប់រំ ការពារ និងថែទាំ ដោយផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍន៍កុមារភាពដំបូង និងអាយុមត្តេយ្យសិក្សា។

 • ធ្វើការជាមួយកុមារ ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់ពួកគេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍។
 • ធ្វើការជាមួយគ្រួសារ និងអ្នកកាន់កាតព្វកិច្ច ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការការពារ និងថែទាំកុមារ។
 • ធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីពង្រឹងយន្តការ និងសេវាកម្មការពារកុមារ។
 • កម្មវិធី​អាហារូបករណ៍​ផ្នែក​អប់រំ។
 • លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីឱកាសនៃការអប់រំ។
 • សម្របសម្រួលវគ្គអភិវឌ្ឍអាជីពជាមួយកុមារ និងគ្រួសារ។
 • វិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងធនធានសិក្សា ដូចជាការផ្គត់ផ្គង់សំភារៈសិក្សា គ្រឿងសង្ហារឹម និងឯកសណ្ឋាន។
 • សម្រួលឱ្យប្រសើរនូវការធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលារៀន និងការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់សាលារៀន។
 • កសាងសមត្ថភាពគ្រូកុមារមូលដ្ឋាន និងគ្រូបឋមសិក្សា ដើម្បីពិនិត្យសុខភាព និងពិនិត្យរកមើលកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ។
 • ពង្រឹងយន្តការការពារកុមារដោយធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

Minea

មីនា ​មាន​អាយុ​១៤​ឆ្នាំ​រៀន​ថ្នាក់​ទី​៧​ នៅ​ភូមិ ត្រពាំង​បី​ដែល​មាន​ចម្ងាយ​៣​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​ផ្ទះ​។ គ្រួសារ​របស់​នាង​រស់​នៅ​ក្នុង​ភាព​ក្រីក្រ​ខ្លាំង ដែល​បាន​ជួយ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ម្តាយ​របស់​នាងដែលជាស្រ្តី​មេម៉ាយ​ដែលគាត់​ជា​អ្នក​ធ្វើ​ស្រែ។

COCD ដោយមានកិច្ចសហការពីមេភូមិ បានឧបត្ថម្ភសម្ភារៈសិក្សា និងអប់រំរបស់មីនា ដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកលើម្តាយ។ មីនា​ក៏​ទទួល​បាន​កង់​មួយ​ដែរ ដូច្នេះ​គាត់អាច​ទៅ​​សាលា​ និងមកពីសាលារៀនងាយ​ជាងមុន។

‘ខ្ញុំប្ដេជ្ញាចិត្តថានឹងខំប្រឹងរៀន ហើយនឹងមិនបោះបង់ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំឡើយ។’— ផាត់ មីនា

ការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច

ភាពក្រីក្រ និងជីវភាពក្រីក្រប៉ះពាល់ដល់សមាមាត្រដ៏ធំនៃចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់គោលដៅ COCD។ កត្តារួមចំណែកសំខាន់ៗរួមមាន កង្វះលទ្ធភាពទទួលបានដើមទុន និងធនធានកសិកម្ម ដីមានជីជាតិ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ កង្វះឱកាសការងារ និងការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិដែលកំពុងប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង។

កម្មវិធី COCD មានគោលបំណងដោះស្រាយកត្តារួមចំណែកសំខាន់ៗនៃភាពក្រីក្រ និងជីវភាពក្រីក្រ ដែលបណ្តាលឱ្យមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កុមារ រួមទាំងសុខភាព និងកង្វះការអប់រំ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងភាពងាយរងគ្រោះខ្ពស់ចំពោះការកេងប្រវ័ញ្ច និងកម្រិតនៃការធ្វើចំណាកស្រុកកាន់តែច្រើន។

គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់កុមារ តាមរយៈការពង្រឹងជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយនិរន្តរភាព សម្រាប់គ្រួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកគេ ដោយដោះស្រាយកត្តារួមចំណែកដ៏សំខាន់នៃភាពក្រីក្រ និងជីវភាពក្រលំបាក។

ការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ច និងការងារ

 • បង្កើនជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងបង្កើតឱកាសការងារសម្រាប់យុវជន។

ការធ្វើកសិកម្មនិងវិស័យកសិកម្ម

 • បង្កើនជំនាញការធ្វើកសិកម្មនិងវិស័យកសិកម្ម

ទឹក អនាម័យ (WASH) និងសុខភាព

 • កែលម្អលទ្ធភាពទទួលបានសេវា និងធនធានទាក់ទងនឹងទឹក និងអនាម័យ ដើម្បីឱ្យអ្នកភូមិអាចធ្វើការប្រកបដោយផលិតភាព។

ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយសុវត្ថិភាព និងការជួញដូរមនុស្ស

 • កែលម្អ និងពង្រឹងយន្តការ និងសេវាកម្មការពារកុមារ។

ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះធម្មជាតិ

 • គាំទ្រសហគមន៍ឱ្យកាន់តែមានភាពអត់ធន់ និងបានត្រៀមលក្ខណៈ។

 • ការអប់រំ/ការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញជាមួយអ្នកភូមិ និងអ្នកកាន់កាតព្វកិច្ចលើហិរញ្ញវត្ថុ និងការងារ កសិកម្ម និងកសិកម្ម ការធ្វើចំណាកស្រុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងការជួញដូរមនុស្ស និងការលាងសម្អាត និងអាហារូបត្ថម្ភ។

 • កោះប្រជុំក្រុមជួយខ្លួនឯង ដើម្បីផ្តល់វេទិកាមួយសម្រាប់សមាជិកសហគមន៍ ដើម្បីលើកឡើងពីកង្វល់ និងការដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នា។

 • ការផ្តល់ធនធាន ឬគ្រួសារ ឬស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ –  កម្ចីហិរញ្ញវត្ថុ/ដើមទុន បសុសត្វ និងឧបករណ៍កសិកម្ម សម្ភារៈលាងសម្អាត (ឧទាហរណ៍ បង្គន់ អណ្តូងទឹក ឬស្ដារស្រះសហគមន៍) កញ្ចប់អាហារូបត្ថម្ភ។

 • សហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន/តួអង្គសំខាន់ៗ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗ រួមទាំងការជួញដូរមនុស្ស និងការធ្វើចំណាកស្រុកដោយសុវត្ថិភាព។

រឿងរ៉ាវ អ្នកស្រី នឿ សុជាតិ – ជីវិតស្ត្រីមេម៉ាយមានភាពប្រសើរឡើង

នៅ​ថ្នាក់​ទី​៥ អ្នកស្រី សុជាតិ ត្រូវ​បង្ខំ​ចិត្ត​ឈប់​រៀន ហើយ​ផ្លាស់​ទៅ​ទីក្រុង ដើម្បី​រក​ចំណូល​ផ្គត់ផ្គង់​គ្រួសារ​នៅ​ក្នុង​ភូមិ។ បច្ចុប្បន្ន អ្នកស្រី សុជាតិ មានគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួន ហើយមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់បានគ្រប់គ្រាន់ និងផ្តល់ឱកាសសិក្សាដល់គ្រួសារគាត់ទេ។

គ្រួសារ​អ្នកស្រី សុជាតិ ត្រូវ​បាន​អាជ្ញាធរ​ភូមិ និង​ឃុំ​ជ្រើសរើស​ឲ្យ​ចូល​រួម​ក្នុង​គម្រោង COCD។ គាត់ត្រូវបានផ្តល់គោពូជ ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់ និងកម្ចីគ្មានការប្រាក់ ដើម្បីជួយគាត់បង្កើតប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់គាត់។

អ្នកស្រី សុជាតិ បានប្រើប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់ ដើម្បីទិញមេមាន់។ ពេលនេះគាត់បើកអាជីវកម្មចិញ្ចឹមមាន់ដោយជោគជ័យ ហើយអាចរកប្រាក់ចំណូលបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍគ្រួសាររបស់គាត់។

ការពង្រឹងអំណាចសង្គម

សិទ្ធិ​ចូលរួម និង​ការ​ធ្វើ​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​សម្រាប់​ស្ត្រី និង​កុមារ​នៅ​កម្ពុជា​មាន​កម្រិត​ទាប​ខ្លាំង​ណាស់។ សិទ្ធិចូលរួមជាប្រពៃណីមានទំនាស់ជាមួយនឹងតម្លៃប្រពៃណី និងបទដ្ឋានសង្គម។ ជាលទ្ធផល កុមារមិនត្រូវបានបង្រៀនឱ្យបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ពួកគេនៅក្នុងគ្រួសារ សាលារៀន និងបរិយាកាសសហគមន៍ទេ។ គ្រួសារក្រីក្រត្រូវបានដកចេញបន្ថែមទៀតពីសកម្មភាពសហគមន៍ និងការធ្វើផែនការ ដោយសារអក្ខរកម្ម និងជំនាញលេខខ្សោយ។

គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីបង្កើនចំនួនកុមារ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលរួមចំណែកដល់ការធ្វើផែនការ និងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់ និងជីវិតរបស់អ្នកដទៃ។

កិច្ចការដែលយើងធ្វើ

កសាងទំនុកចិត្ត ជំនាញ និងចំណេះដឹងរបស់កុមារ និងគ្រួសារដើម្បីចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្ត។
បង្កើនឱកាសសម្រាប់កុមារ និងក្រុមគ្រួសារដើម្បីចូលរួមក្នុងការធ្វើផែនការ និងការសម្រេចចិត្តក្នុងតំបន់។
ធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីចូលរួមសហគមន៍ កុមារ និងការចូលរួមរបស់យុវជនឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការ។
 • ការកសាងសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញសម្រាប់ស្ត្រី និងកុមារ ដោយផ្តោតលើភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការកសាងទំនុកចិត្ត និងការវិភាគពីភាពក្រីក្រ។
 • ដំណើរការការបណ្តុះបណ្តាលការកំណត់គោលដៅគ្រួសារ រួមទាំងផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ។
 • សម្របសម្រួលវេទិកាពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងអញ្ជើញតំណាងរដ្ឋាភិបាល។
 • ការធ្វើផែនការសាកល្បង និងដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្ត ដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីរួមបញ្ចូលការចូលរួមរបស់កុមារ និងក្រុមគ្រួសារ។

ទីតាំងយើងខ្ញុំធ្វើការ

បច្ចុប្បន្ន COCD ដំណើរការកម្មវិធីរបស់ខ្លួននៅក្នុងភូមិ ក្នុង ៤ស្រុក នៅទូទាំងខេត្តចំនួនបី។