ការអភិវឌ្ឍ និងការការពារកុមារ

ការអភិវឌ្ឍ និងការការពារកុមារ

កុមារមួយចំនួនធំកំពុងតែជួបប្រទះនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សា ការរំលោភបំពាន និងការកេងផល ចំណេញនៅក្នុងតំបន់គោលដៅរបស់ អកកអ ។ អង្គការក្នុងស្រុកជាច្រើនកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះ ក៏ប៉ុន្តែ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកជាប់កាតព្វកិច្ច។
គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការអភិវឌ្ឍ និងការការពារកុមារត្រូវធ្វើឡើងស្របតាមអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ ដែល ទាក់ទងនឹងការការពារ និងការអប់រំកុមារ។
អកកអ ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីធានាថា កុមារត្រូវទទួលបានការអប់រំ ការការពារ និងការថែទាំ៖

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *